HISTÓRIA

Zbor sv. Ladislava vznikol približne v roku 1979. Pôvodne to bola skupinka nadšených mladých ľudí, ktorí spevom s gitarou či akordeónom sprevádzali sv. omše v Rajci.

Po páde režimu sa zbor v 90. rokoch postupne rozrastal o nových členov a začal sa viac otvárať svetu a spievať už nie iba v Rajci, ale aj ďalej. Aj repertoár zboru sa rozrastal - kým pôvodne ho tvorili prebraté mládežnícke piesne, postupne doň pribúdali aj vlastné autorské skladby. Až prišiel rok 1992 a dozrel čas nahrať prvú magnetofónovú kazetu, ktorá dostala titul Chceme prísť k vám. A keďže aj zbor, dovtedy bez mena, sa potreboval nejako volať, vznikol názov Zbor sv. Ladislava podľa patróna mesta a farnosti Rajec. Dirigentkou sa stala Martina Pekariková. Pod jej vedením zbor v rovnakom roku na medzinárodnej súťaži v holandskom Epe získal 1. miesto. O štyri roky neskôr nasledovala druhá kazeta Všadeprítomná.

Členovia zboru vytvárali spoločenstvo priateľov stretávajúcich sa nielen na nácvikoch, ale aj mimo nich - na turistike, výletoch, chatovačkách, opekačkách... Nie je preto nič zvláštne, že si mnohí v zbore našli životného partnera. No kým v mládežníckej ére boli vstup do manželstva a založenie rodiny dôvodom na odchod zo zboru, mnohí odídení členovia sa postupne, keď deti povyrástli, do zboru vrátili, a tak sa zbor z mládežníckeho transformoval na zmiešaný štvorhlasný chrámový zbor, kde spievajú napríklad i obaja manželia a aj ich už (takmer) dospelé deti. V súčasnosti našu členskú základňu tvorí približne 35 členov od 15 do 60 rokov.

Martinu Pekarikovú na dirigentskom poste na dva roky vystriedala Ľuba Mieresová a potom jej sestra Eva Mieresová - Kyšková. Tá vedie zbor od r. 1998 s malými prestávkami až dodnes. Tie prestávky, to bola 3x materská dovolenka. Vtedy ju zastupovali Martina Kamenská - Lišková a Mária Jarinová - Škorvánková. S Evou Kyškovou zbor nahral CD Som to ja (2002), vianočné Prišla láska na svet (2009), neverejné Buď požehnaný (2015); naše najnovšie dielo z apríla 2018 zatiaľ nemá meno.

Pod vedením profesionálnych hudobníčok zbor neustále kvalitatívne rastie - od niekdajšieho dvojhlasného spevu sme prešli k štvorhlasnému štandardu, dokonca niekoľko skladieb spievame sedemhlasne. Spolupracujeme s profesionálnymi hudobníkmi, napr. s Ad Hoc Orchestra, organistom Markom Dietrichom, huslistami Máriou Fuchsbergerovou, Mariánom Štúňom, Veronikou Mihalcovou a ďalšími. V ostatných rokoch sme koncertovali v Ríme, Paríži či Budapešti a hosťovali sme na významných podujatiach, napr. na Medzinárodnom festivale zborového umenia festivale Voce magna v Žiline. V októbri 2015 zbor na Celoslovenskej súťaži speváckych zborov dospelých v Košiciach získal strieborné pásmo.