KTO SME?

Zbor sv. Ladislava

O nás

Kto sme: 

 • Zbor sv. Ladislava, štvorhlasný miešaný chrámový zbor

Kde sídlime:

 • v Rajci

Nájdete nás:

 • v pastoračnom centre každý piatok okrem letných prázdnin od 19:00

Koľko máme rokov:

 • Zbor už takmer 40 (vznikol v r. 1979), členovia od 15 do 60

Koľko nás je:

 • máme okolo 40 členov

Kde spievame:

 • príležitostne (najmä vo vianočnom a veľkonočnom období):
  na sv. omšiach vo farskom kostole sv. Ladislava v Rajci;
  vo farskom kostole Božského Srdca Ježišovho v Jasenovom;
  v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Ďurčinej;
  vo farskom kostole sv. Mikuláša vo Fačkove... 

Kde koncertujeme:

 • tradične 26.12. vo farskom kostole sv. Ladislava v Rajci;
  príležitostne v Rajci, Rajeckých Tepliciach a okolí;
  na Slovensku (Žilina, Púchov, Košice...)
  v Európe (Rím, Paríž, Budapešť...) 

Členovia

Soprán

 • Andrea Joneková
 • Andrea Šimková
 • Anna Mandáčková
 • Anna Mihalcová
 • Anna Škubová
 • Dominika Motyková
 • Eva Halková
 • Julianna Šimková
 • Lujza Kyšková
 • Magdaléna Huljaková
 • Martina Rybárová
 • Zuzana Halková
 • Zuzana Moskáľová

Alt

 • Alena Rybárová
 • Anna Hasalíková
 • Eva Kosperová
 • Jana Vachanová
 • Katarína Škubová st.
 • Katarína Škubová ml.
 • Marianna Šimková
 • Marta Repková
 • Oľga Kasmanová

 • Terézia Hasaliková

 • Viera Huljaková

Tenor

 • Jozef Rybár
 • Jozef Slyško
 • Juraj Šimko
 • Michal Kozárik
 • Miroslav Hudák
 • Peter Martinkovič

Bas

 • František Kavec
 • Ján Závadský
 • Jozef Kohút
 • Ľubomír Kosper
 • Metod Huljak
 • Radovan Škuba
 • Viliam Augustín

Dirigentka

 • Eva Kyšková