PARÍŽ

Krásna si, priateľka moja, ľúbezná a pôvabná ako Jeruzalem. krásna si, strašná ako šíky zoradené pod hradbami. Odvráť odo mňa svoje oči, lebo ma zraňujú.
Krásna si, priateľka moja, ľúbezná a pôvabná ako Jeruzalem.
(porov. Pieseň piesní, 4. kapitola)

Kristus sa pre nás stal poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. 
Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno.
(Flp 2, 8-9)

Skrze Tvoj kríž klaniame sa Ti, Pane.

Oslavuj Pána celá Zem.
Slúžte Pánovi s radosťou, s plesaním vstupujte pred Jeho tvár.

Nie nás, Pane, ale svoje meno osláv.